Skip to content


Fasaxyada dadweynaha iyo Saacadaha ganacsiga dukaamada

Ogsoonow maalmaha fasaxyada ciidaha dadweynaha ee 2017 iyo 2018.

 • Fasaxyada Dadweynha Fiktooriya ee 2017 iyo 2018

Liisgaraynta maalmaha fasaxa dadweynaha Fiktooriya ee 2017 - 2018

Fasax 2017 2018
Maalinta Sannadka Cusub Axada 1da Janaayo iyo 
Isniinta 2da Janaayo (maalin siyaada ah)
Isniinta 1da Janaayo
Maalinta Australiya Khamiista 26da Janaayo Jimacaha 26da Janaayo
Maalinta Shaqaalaha Isniinta 13ka Maarso Isniinta 12ka Maarso
Good Friday* Jimcaha 14ka Abriil Jimcaha 30ka Maarso
Sabtida ka horeysa Axada Easterka Sabtida 15ka Abriil Sabtida 31da Abriil
Easter Sunday Axada 16ka Abriil Axada 1da Abriil
Isniinta Easter Isniinta 17ka Abriil Isniinta 2da Abriil
Maalinta ANZAC* Talaadada 25ka Abriil Arbacada 25ka Abriil
Dhalashada Boqorada Isniinta 12ka Juun Isniinta 11ka Juun
Jimcaha ka hor maalinta Australian Football League (AFL) Maalinta u weyn uguna dambaysa Jimcaha 29ka Sebteembar Weli lama go’aansan
Maalinta Koobka Melbourne Tallaado 7da Nofeembar Talaadada 6da Nufeembar
Maalinta Kirismaska Isniinta 25ka Diseembar Talaadada 25ka Diseembar
Boxing Day Talaadada 26da Diisembar Arbacada 26da Diseembar

Dhamaan Victoria in maalin kale oo fasax ah loo sameeyey marka laga saaro Golayaasha Magaalo weynta ka baxsan.

Ogow: Dhammaan taariikhaha fasaxyada dadweynaha waa sax wakhtiga daabacaada, laakiinse waa laga yaabaa in la bedelo.

*Maalmaha Ganacsiga Dukaamada ee Xaddidan

Sharciga Victoria wuxuu sheega0yaa laba iyo bar maalmood oo ganacsiga Dukaamada ee Xadadin sannad kasta :

 • Good Friday
 • Christmas Day
 • Inta u dhaxeysa saacadaha12.01subaxnimo iyo 1da galabnimo Maalinta ANZAC .

Maalmahan khaaska ah, waxaa loo ogol yahay oo kaliya dukaamo laga dhaafay.

Dukaamada laga soo reebayo

Dukaamada laga dhaafay oo buuxiya shuruudahan:

 • waxay leeyihiin 20 ama dad ka yar oo ka shaqeeya dukaanka wakhti kasta inta lagu jiro maalinta ganacsiga ee xaddidan; iyo
 • inta qof ee ka shaqeeya ganacsiga iyo meelaha kale ee la xiriira inaysan ka badneyn marnaba 100 inta lagu jiro 7 maalmood ee ka horeeyey maalinta ganacsiga ee xaddidan.

Maalmaha ganacsiga xaddidan ee laga dhaafayo

Qanacsiyada noocyo ka mid ah waa laga dhaafayaa maalmaha ganacsiga ee xaddidan. Ganacsiyadaan soo socda way furnaan karaan mar alaale markii ay doonaan sannadka oo dhan:

 • farmashiiyaha
 • xarumaha shidaalka
 • makhaayadaha
 • kafateeriyaasha
 • goobaha cuntooyinka fudud
 • adeeg bixiyayaasha
 • goobaha wax kireeya (oo ay ku jiraan dukaamada fiidyowga).

Adeega Turjumaada Afka iyo Qoraalka ama VITS Language Link 132215