Skip to content


تعطیلات عمومی ویکتوریا

با تعطیلات عمومی مناطق شهری ویکتوریا برای 2017 و 2018 آشنا شوید.

 • تعطیلات عمومی ویکتوریا در 2017 و 2018


فهرست تعطیلات عمومی ویکتوریا در 2017 – 2018

تعطیلات 2017 2018
روز سال نو یکشنبه 1 ژانویه و 
دوشنبه 2 ژانویه (روز اضافی)
دوشنبه ژانویه
روز ملی استرالیا پنجشنبه 26 ژانویه جمعه 26 ژانویه
روز کارگر دوشنبه 13 مارس دوشنبه 12 مارس
گود فرایدی (آدینه نیک)* جمعه 14 آوریل جمعه 30 مارس
شنبه پیش از یکشنبه عید پاک شنبه 15 آوریل شنبه 31 مارس
یکشنبه عید پاک یکشنبه 16 آوریل یکشنبه 1 آوریل
دوشنبه عید پاک دوشنبه 17 آوریل دوشنبه آوریل
روز آنزاک ANZAC* سه شنبه 25 آوریل چهارشنبه 25 آوریل
تولد ملکه دوشنبه 12 ژوئن دوشنبه 11 ژوئن
جمعه پیش از بازی نهایی لیگ فوتبال استرالیا (AFL) جمعه 29 سپتامبر هنوز مشخص نشده است
روز ملبورن کاپ سه شنبه 7 نوامبر سه شنبه نوامبر
روز کریسمس دوشنبه 25 دسامبر سه شنبه 25 دسامبر
روز باکسینگ سه شنبه 26 دسامبر چهارشنبه 26 دسامبر

در سراسر ویکتوریا، مگر آنکه تعطیلات محلی دیگری توسط شوراهای مناطق غیر-شهری تعیین شده باشد.

توجه: کلیه تاریخ های تعطیلات عمومی در زمان نشر دقیق بوده، ولی ممکن است تابع تغییرات باشند.

*روزهای محدودیت کسب و کار

قوانین ویکتوریا هر ساله، دو و روز و نیم محدودیت در کسب و کار را تعیین می کند:

 • گود فرایدی (آدینه نیک)
 • روز کریسمس
 • بین ساعات 12:01 صبح و 1 بعدازظهر روز آنزاک.

در این روزهای خاص، تنها مغازه های معاف اجازه باز بودن دارند.

مغازه های معاف کدام می باشند؟

مغازه های معاف، کسب و کارهایی می باشند که ضوابط زیر را دارا هستند:

 • طی روز محدودیت کسب و کار، تعداد کارمندان استخدام شده در مغازه 20 نفر یا کمتر باشد؛ و
 • تعداد افراد استخدام شده توسط کسب و کار و نهادهای مرتبط آن در هیچ زمان طی هفت روز قبل از روز محدودیت تجارت، بیش از 100 نفر نباشد.

معافیت ها برای روزهای محدودیت کسب و کار

برخی از انواع کسب و کارها از روزهای محدودیت کسب و کار معاف هستند. این کسب و کارها می توانند در طول سال، در هر زمان باز باشند. انواع کسب و کارهای معاف عبارتند از:

 • داروخانه ها
 • پمپ بنزین ها
 • رستوران ها
 • کافه ها
 • فروشگاه های مواد غذایی حاضری
 • ارائه دهندگان خدمات
 • فروشگاه های کرایه دهنده لوازم (از جمله مغازه های ویدئویی)

132215 VITS خدمات مترجمی و ترجمه همزمان یا ارتباطات زبانی