Skip to content


Câu hỏi và Trả lời Phổ biến về Quỹ Tài trợ Chủ Bất động sản Thương mại gặp Khó khăn (Commercial Landlord Hardship Fund)

Hỏi và Đáp

Các câu hỏi phổ biến

Quỹ Tài trợ Chủ Bất động sản Thương mại gặp Khó khăn

Quỹ Tài trợ Chủ nhân Bất động sản Thương mại gặp Khó khăn (Quỹ) dành cho người chủ và những người đồng sở hữu chủ nhỏ cho thuê bất động sản tư nhân, đã hạ giảm tiền cho người thuê theo Chương trình Cứu giúp Thuê Bất động sản Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme , viết tắt là CTRS).

Thông qua Quỹ, Chính phủ Victoria tài trợ mỗi bất động sản cho thuê tối đa 3.000 đô-la. Khoản tài trợ này dành cho chủ bất động sản cho thuê gặp khó khăn tài chính vì giảm tiền thuê theo CTRS.

Tôi có hội đủ điều kiện để được tài trợ không?

Quý vị hội đủ điều kiện nếu đáp ứng tất cả tiêu chí dưới đây:

Quý vị là chủ (ví dụ chỉ một người) hoặc đồng sở hữu chủ bất động sản tư nhân. Quý vị sẽ không hội đủ điều kiện nếu là chủ bất động sản thông qua Quỹ Tín thác, Quỹ Hưu bổng Tự Quản lý, hoặc bất cứ tập đoàn nào khác.

Nếu quý vị làm chủ một mình, hoặc đồng sở hữu chủ với người khác đối với một bất động sản thương mại đang cho thuê. Tổng giá trị bất động sản cá nhân mà quý vị phải đóng thuế dưới 1 triệu đô-la, như ghi trong Giấy Định giá Thuế Đất năm 2020 (Land Tax Assessment 2020) hoặc Giấy đóng Thuế Thổ trạch của Hội đồng Thành phố năm 2019-20 (Municipal Rates Notice 2019-20). Mức ngưỡng 1 triệu đô-la cho tổng giá trị bất động sản nhưng không tính nơi ở chánh của quý vị (nơi quý vị ở nhiều nhất).

Bất động sản thương mại tại Victoria cho thuê và người thuê hội đủ điều kiện được trợ giúp tiền thuê theo Chương trình Cứu giúp Thuê Bất động sản Thương mại (CTRS).

Nếu gặp khó khăn, hoặc sẽ gặp khó khăn tài chính, vì quý vị đã giảm bớt tiền thuê cho một/nhiều người thuê mà họ xin cứu giúp tiền thuê theo CTRS.

Tại sao tài trợ chỉ dành cho chủ và người đồng sở hữu?

Chính phủ Liên bang có luật bảo vệ các tập đoàn không bị phá sản. Nói chung, họ có nguồn tài chính dồi dào hơn những người chủ nhỏ. Vì thế, họ không được tài trợ.

Làm sao tôi biết tổng giá trị bất động sản phải đóng thuế của tôi dưới 1 triệu đô-la?

Giấy Định giá Thuế Đất năm 2020 của quý vị có ghi tổng giá trị bất động sản phải đóng thuế.

Nếu quý vị không phải đóng thuế đất vì tổng giá trị bất động sản phải đóng thuế của quý vị dưới 250.000 đô-la, hãy lấy con số Định giá Nhà đất năm 2019-20 của hội đồng thành phố hoặc giấy đóng thuế thổ trạch của hội đồng thành phố.

Trường hợp tôi không sống tại tiểu bang Victoria nhưng có bất động sản cho thuê ở Victoria, mà người thuê hội đủ điều kiện theo CTRS, thì có thể nộp đơn xin tài trợ này không?

Được. Quý vị vẫn xin được tài trợ này mà không cần phải chứng minh nơi cư ngụ.

Nơi ở chánh của tôi (nơi quý vị sống nhiều nhất) có bị tính vào tổng giá trị bất động sản phải đóng thuế không?

Không. Không tính nơi ở chánh của quý vị.

Tôi cần phải hạ tiền thuê xuống bao nhiêu mới có thể xin được tài trợ?

Người chủ phải giảm ít nhất là 30% tổng tiền thuê.  Ít nhất phân nửa số tiền này phải được miễn từ ba tháng trở lên. Việc này có thể trước hoặc sau khi quỹ bắt đầu vào ngày 21 Tháng Tám năm 2020.

Người chủ có thể khai số tiền thuê đã miễn trong ba tháng trước ngày 21 Tháng Tám năm 2020. Họ cũng có thể khai số tiền miễn trong tương lai đã thỏa thuận với người thuê. Việc khai miễn tiền thuê phải đúng với quy định. Nghĩa là họ phải giảm ít nhất 30% tổng tiền thuê. Ít nhất phân nửa số tiền này phải được miễn từ ba tháng trở lên hoặc cho đến ngày 31 Tháng Mười Hai năm 2020.

Tôi có thể nộp đơn xin tài trợ khi hoãn toàn bộ tiền thuê cho người thuê (số tiền thuê sẽ phải đóng đủ sau này) không?

Không. Chúng tôi chỉ xem xét tiền thuê được miễn khi tính toán số tiền Quỹ sẽ tài trợ. Không bao gồm tiền thuê được hoãn vì số tiền hoãn  sau này người thuê phải đóng cho chủ.

Trong trường hợp số tiền thuê đã thỏa thuận trước đây không đủ để được quỹ tài trợ thì sao?

Nếu thỏa thuận hiện nay tiếp tục được áp dụng sau ngày 21 Tháng Tám năm 2020, quý vị cần phải điều chỉnh lại thỏa thuận này.  Thỏa thuận mới cần phải phù hợp với những quy định của quỹ như đã nói bên trên. Quý vị phải cung cấp thỏa thuận mới này trong đơn xin.

Ủy hội Doanh nghiệp Nhỏ Victoria (Victorian Small Business Commission) có dịch vụ hòa giải miễn phí có thể giúp giải quyết bất cứ tranh chấp nào giữa người chủ và người thuê bất động sản. Việc hòa giải có thể giúp mang đến kết quả công bằng.

Liệu người chủ hạ giảm tiền thuê cho nhiều người thuê hội đủ điều kiện theo CTRS có thể xin nhiều khoản tài trợ không?

Được. Nếu người chủ đáp ứng được tất cả tiêu chí cho từng bất động sản cho thuê, thì họ có thể xin nhiều khoản tài trợ 3.000 đô-la. Một người chỉ có thể nộp đơn xin quỹ tài trợ một lần.

Nếu người nộp đơn có nhiều hơn một bất động sản thương mại, họ chỉ được nộp một đơn xin cho tất cả bất động sản. Miễn sao tổng giá trị bất động sản phải đóng thuế, không tính nơi cư ngụ chánh, dưới 1 triệu đô-la.

Ví dụ như, nếu người chủ hạ giảm tiền thuê cho ba người thuê khác nhau họ có thể xin tối đa 3.000 đô-la đối với mỗi trường hợp trong một đơn xin duy nhất. Mỗi người thuê phải hội đủ điều kiện được cứu giúp tiền thuê theo CTRS. Tổng giá trị bất động sản phải đóng thuế của người chủ phải dưới 1 triệu đô-la.

Những người sở hữu một phần của bất động sản có xin được tiền tài trợ không?

Được. Người chủ có một phần sở hữu bất động sản có thể nộp đơn xin tài trợ. Họ cũng phải có người thuê đáp ứng các tiêu chí theo CTRS. Người chủ có thể xin khoản tài trợ tương ứng với tỉ lệ sở hữu bất động sản của họ.

Ví dụ như, người chủ sở hữu 25% bất động sản, đã hạ tiền cho người thuê hội đủ điều kiện theo CTRS, có thể xin tối đa 750 đô-la. Đây là 25% của 3.000 đô-la. Những người chủ kia cũng có thể xin theo tỉ lệ sở hữu của họ nếu đáp ứng được tiêu chí.

Trị giá của bất động sản sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện xin tài trợ của từng chủ sở hữu một phần bất động sản nếu trị giá bất động sản đóng thuế của riêng họ dưới 1 triệu đô-la theo mức định giá của Văn phòng Ngân khố Tiểu bang (State Revenue Office).

Vợ tôi và tôi đồng sở hữu một bất động sản thương mại. Người thuê của chúng tôi hội đủ điều kiện được cứu giúp tiền thuê theo CTRS. Vậy chúng tôi có thể đứng tên chung trong đơn (cùng đứng tên) xin tài trợ cho bất động sản đó không?

Không. Mỗi người đồng sở hữu đáp ứng được tiêu chí phải nộp đơn riêng cho tỉ lệ sở hữu của họ trong bất động sản. Số tiền tài trợ sẽ tương ứng với tỉ lệ sở hữu của từng người trong bất động sản đó.

Liệu một người chủ có thể xin nhiều khoản tài trợ khi chỉ có một người thuê hội đủ điều kiện theo CTRS hay không?

Không. Người chủ chỉ xin được một khoản tài trợ tương ứng với tỉ lệ sở hữu của mình cho bất cứ bất động sản cho thuê nào hội đủ điều kiện theo CTRS.

Người thuê của tôi không được cứu giúp tiền thuê theo CTRS. Vậy liệu tôi có thể nộp đơn xin tài trợ này được không?

Không. Người thuê của quý vị phải được cứu giúp tiền thuê theo CTRS.

Làm sao tôi biết được người thuê của tôi hội đủ điều kiện được cứu giúp tiền thuê theo CTRS?

Một người thuê hội đủ điều kiện theo CTRS là người:

 • Có thu nhập trong năm dưới 50 triệu đô-la
 • Bị giảm thu nhập ít nhất 30%, và
 • Có tham gia vào chương trình Trợ cấp Giữ Việc làm cho Nhân viên của Chính phủ Liên bang (Commonwealth’s JobKeeper Payment scheme).

Làm sao tôi chứng minh được việc hạ giảm tiền thuê khiến tôi gặp khó khăn?

Mỗi người đứng đơn cần phải chứng minh rằng họ đang gặp khó khăn, hoặc sẽ gặp khó khăn về tài chính vì hạ giảm tiền cho người thuê. Người đứng đơn phải chứng minh là họ gặp khó khăn chi trả những phụ phí liên quan đến bất động sản cho thuê hoặc chi phí sinh hoạt, hoặc tiền nợ.

Người thuê và người chủ có thể làm theo những trình tự nào để giải quyết vấn đề thuê bất động sản?

Nếu một người thuê bất động sản thương mại gặp khó khăn để trả tiền thuê vì đại dịch coronavirus (COVID-19), Ủy hội Doanh nghiệp Nhỏ khuyến nghị:

 • người thuê tiếp tục trả tiền thuê trong khả năng của mình
 • người chủ tính toán tình huống khó khăn của họ
 • cả người thuê lẫn người chủ cùng cố gắng thương thảo để đạt được thỏa thuận về việc hạ giảm tiền thuê.

Nếu người thuê và người chủ không thể thỏa thuận về việc hạ giảm tiền thuê phù hợp với các quy định thì thế nào?

Ủy hội Doanh nghiệp Nhỏ Victoria (VSBC) có các dịch vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp miễn phí. Những dịch vụ này có thể giúp cho các bên.

Quý vị có thể xin VSBC cho buổi hòa giải miễn phí để giải quyết tranh chấp tiền thuê.  Khi nộp đơn quý vị nhớ đính kèm bản sao hợp đồng thuê.

Nếu không thể đạt được thỏa thuận, quý vị có thể nộp đơn lên Tòa Tài phán Dân sự và Hành chánh Tiểu bang Victoria (Victorian Civil and Administrative Tribunal, viết tắt là VCAT) xin giải quyết.

Tôi có thể xin bản dịch thông tin về việc nộp đơn không?

Đơn khi nộp phải viết bằng tiếng Anh. Thông tin, tài liệu được dịch nhằm trợ giúp cho việc nộp đơn sẽ có nay mai.

Trở về trang Commercial Landlord Hardship Fund

Những ví dụ về điều kiện để được tài trợ

Người Chủ Duy nhất

Ví dụ thứ nhất

Kate làm chủ một bất động sản trị giá chưa tới 1 triệu đô-la. Cô cho một người tên Angelo thuê, người này nộp đơn xin cứu giúp tiền thuê theo CTRS.

Trước hoặc sau khi có thông báo về quỹ, Kate giảm miễn tiền thuê cho Angelo 10.000 đô-la trong thời gian ba tháng. Ít nhất phân nửa (5.000 đô-la) là số tiền miễn cho Angelo.

Kết quả

 • Kate có thể nhận tài trợ lên đến 3.000 đô-la nếu cô đáp ứng được tất cả tiêu chí.
 • Kate không thể nộp đơn xin thêm tài trợ nữa liên quan đến người thuê này.

Ví dụ thứ nhì

Thao làm chủ một bất động sản. Tổng giá trị nhà đất  chưa tới 1 triệu đô-la. Bất động sản của Thao có hai người thuê. Cả hai đều hội đủ tiêu chí theo CTRS.

Sau khi có thông báo về quỹ, Thao giảm miễn tiền thuê cho mỗi người 10.000 đô-la trong thời gian ba tháng. Ít nhất phân nửa (5.000 đô-la) là số tiền được miễn.

Kết quả

 • Thao có thể nhận được hai khoản tài trợ tối đa 3.000 đô-la (mỗi khoản tiền tài trợ cho một người thuê – tổng cộng 6.000 đô-la) nếu ông đáp ứng được tất cả tiêu chí.
 • Thao không thể nộp đơn xin thêm tài trợ nữa liên quan đến cả hai người thuê.

Ví dụ thứ ba

Nick làm chủ hai bất động sản. Trị giá tổng cộng cả hai dưới 1 triệu đô-la. Chỉ có một người thuê bất động sản của Nick hội đủ tiêu chí theo CTRS.

Trước hoặc sau khi có thông báo về quỹ, Nick giảm miễn tiền cho người thuê 10.000 đô-la trong thời gian ba tháng. Ít nhất phân nửa (5.000 đô-la) là số tiền được miễn.

Kết quả

 • Nick có thể nhận được tài trợ tối đa 3.000 đô-la nếu ông đáp ứng được tất cả tiêu chí nhận tài trợ.
 • Nick không thể nộp đơn xin thêm tài trợ nữa liên quan đến người thuê này.

Bất động sản có nhiều (hơn một người) chủ

Ví dụ thứ tư

Hai người nộp đơn, mỗi người sở hữu 50% bất động sản có trị giá dưới 1 triệu đô-la. Bất động sản có một người thuê hội đủ tiêu chí theo CTRS.

Trước hoặc sau khi có thông báo về quỹ, những người đứng đơn giảm miễn tiền cho người thuê 10.000 đô-la trong thời gian ba tháng. Ít nhất phân nửa (5.000 đô-la) là số tiền được miễn. Mỗi người đứng đơn xin tài trợ phải điền đơn riêng.

Kết quả

 • Chỉ được trả một khoản tiền 3.000 đô-la. Khoản tiền này sẽ được chia đều cho chủ (mỗi người 1.500 đô-la) miễn sao họ đáp ứng được tiêu chí.
 • Cả hai người đứng đơn không thể nộp đơn xin thêm tài trợ nữa liên quan đến người thuê này.

Ví dụ thứ năm

Hai người nộp đơn, A và B, mỗi người sở hữu 50% bất động sản. Bất động sản trị giá dưới 1 triệu đô-la và có một người thuê hội đủ tiêu chí theo CTRS.

Trước hoặc sau khi có thông báo về Quỹ, những người đứng đơn giảm miễn cho người thuê 10.000 đô-la trong thời gian ba tháng. Ít nhất phân nửa (5.000 đô-la) là số tiền được miễn.

Người nộp đơn A gặp khó khăn tài chánh vì giảm miễn tiền thuê, nhưng người nộp đơn B thì không bị

Kết quả

 • Chỉ có một khoản tài trợ cho người nộp đơn A, nếu người này hội đủ tiêu chí được tài trợ. Khoản tài trợ tương ứng với tỉ lệ sở hữu của A đối với bất động sản đó, trong trường hợp này là 1.500 đô-la.
 • A không thể nộp đơn xin thêm tài trợ nữa liên quan đến người thuê này.
 • Người nộp đơn B không hội đủ tiêu chuẩn nhận tài trợ.

Trở về trang Commercial Landlord Hardship Fund

Close quick view window