Skip to content


Giúp đỡ về An sinh và Sức khỏe Tâm thần cho doanh nghiệp nhỏ ở Victoria

Dịch vụ giúp đỡ về an sinh và sức khỏe tâm thần trị giá 26 triệu đô-la dành cho các doanh nghiệp tại Victoria

Sơ lược về Chương trình

Chương trình này giúp người dân Victoria gặp phải khó khăn liên quan đến doanh nghiệp nhỏ có thể nhờ giúp đỡ về sức khỏe tâm thần cần thiết để họ vượt qua các tác động do coronavirus (COVID-19) gây ra.

  • Khóa Huấn luyện Cách Giúp đỡ Trường hợp Khủng hoảng và Sức khỏe Tâm thần (Mental Health and Crisis Support Training) do tổ chức St John Ambulance phụ trách

Chẳng bao lâu nữa tại trang này sẽ có các chương trình bổ sung kèm chi tiết.
Muốn được giúp đỡ về sức khỏe tâm thần ngay lập tức, hãy truy cập Sức khỏe Tâm thần trong kinh doanh (Mental health in business).

Khóa Huấn luyện Cách Giúp đỡ Trường hợp Khủng hoảng và Sức khỏe Tâm thần do tổ chức St John Ambulance phụ trách

Khóa Huấn luyện Cách Giúp đỡ Trường hợp Khủng hoảng và Sức khỏe Tâm thần do tổ chức St John Ambulance công nhận dành cho người giữ các chức vụ trong Phòng Thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp hoặc Mạng lưới Doanh nghiệp.

Khóa huấn luyện này sẽ giúp người tham gia:

  • tập luyện khả năng giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp địa phương gặp khó khăn liên quan đến an sinh hoặc sức khỏe tâm thần
  • chứng nhận cho người tham gia đối với văn bằng ứng phó ban đầu liên quan đến sức khỏe tâm thần, được công nhận toàn quốc
  • nâng cao nhận thức về các trợ giúp về an sinh và sức khỏe tâm thần có sẵn dành cho người điều hành doanh nghiệp nhỏ và người dân.

Hãy đăng ký ý muốn của quý vị

Hình thức giúp đỡ thêm

Trong các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp cũng sẽ có các chuyên gia y tế tâm thần để thành viên có thể lập tức tham khảo ý kiến các cố vấn chuyên gia và khóa huấn luyện tại nơi làm việc cho nhân viên để xác định và ứng phó với người bị căng thẳng tinh thần.

Đường dây thường trực Đối tác An sinh (Partners in Wellbeing) sẽ được mở rộng để chủ doanh nghiệp bị căng thẳng có thể tiếp xúc các cố vấn kinh doanh và nhân viên tư vấn tài chính miễn phí.

Sắp tới đây, giờ hoạt động của đường dây này sẽ kéo dài đến 10 giờ tối mỗi đêm và vào cuối tuần. Nếu bị căng thẳng hoặc lo lắng về chuyện kinh doanh của mình, quý vị hãy gọi cho đường dây thường trực Đối tác An sinh qua số 1300 375 330, có thông dịch viên khi có yêu cầu.

Các dịch vụ giúp đỡ này sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 8 và dự kiến sẽ tiếp tục cho đến năm 2022, và tùy theo nhu cầu cùng các điều kiện trong tương lai, các dịch vụ thêm nữa sẽ có hay không.

Chẳng bao lâu nữa, tại trang này sẽ có thông tin thêm về các dịch vụ giúp đỡ bổ sung, kèm chi tiết.

Muốn liên lạc với Business Victoria bằng ngôn ngữ của mình, xin quý vị gọi cho TIS National qua số 13 14 50 và yêu cầu họ gọi cho đường dây thường trực Business Victoria (13 22 15).

Close quick view window