Skip to content


Поддршка за добросостојба и ментално здравје за викториските мали бизниси

Поддршка од 26 милиони долари за добросостојба и ментално здравје за викториските бизниси

Преглед на програмата

Преку оваа програма жителите на Викторија кои се соочуваат со предизвици во водењето на мал бизнис може да добијат поддршка за ментално здравје, што им е потребна за справување со последиците од коронавирусот (COVID-19).

  • Обука на St John Ambulance за поддршка на менталното здравје и во криза

Дополнителни програми наскоро ќе бидат отворени, со поединости објавени на оваа страница. За достапност на моментална поддршка за менталното здравје видете Ментално здравје во бизнисот (Mental health in business).

Обука на St John Ambulance за поддршка на менталното здравје и во криза

Акредитираната обука на St John Ambulance за поддршка на менталното здравје и во криза им е достапна на функционери во трговските комори, бизнис асоцијациите или бизнис мрежите.

Обуката ќе им помогне на учесниците:

  • да се здобијат со способности да ѝ дадат поддршка на локалната бизнис заедница соочена со предизвици во поглед на добросостојбата или менталното здравје
  • да добијат сертификати за национално призната квалификација за првично реагирање во поглед на менталното здравје
  • да се здобијат со познавање на поддршката за добросостојба и ментално здравје што е достапна на лицата кои водат мал бизнис и на други членови на заедницата.

Регистрирајте го вашето интересирање

Натамошна поддршка

Специјалисти по ментално здравје ќе бидат ангажирани во индустриските и бизнис асоцијациите за на членовите да им пружат непосреден пристап до стручни советници и обука на вработените на работните места за идентификување на лица во стрес и начините на реагирање на такви состојби.

Дежурната телефонска линија Партнери во добросостојба (Partners in Wellbeing) ќе биде проширена со цел на сопствениците на бизниси кои се под стрес да им овозможи бесплатен пристап до советници за бизнис и финансии.

Нејзиното работно време ќе биде продолжено до 10 часот навечер секоја ноќ и во викендите. Ако сте под стрес или нервозни во врска со вашиот бизнис, јавете се на Partners in Wellbeing на 1300 375 330, со преведувачки услуги на ваше барање.

Овие услуги за поддршка ќе почнат да работат во август и се очекува да продолжат до 2022 година, при што натамошните услуги ќе зависат од побарувачката и идните услови.

Повеќе информации за овие дополнителни услуги на поддршка ќе бидат објавени наскоро, со поединости достапни на оваа страница.

За да стапите во контакт со Business Victoria на македонски, јавете се на TIS National на 13 14 50 и побарајте да ве поврзат со дежурната линија на Business Victoria (на 13 22 15).

Close quick view window