Skip to content


پشتیبانی از سلامتی و بهداشت روان برای کسب و کارهای کوچک ویکتوریا

26 میلیون دلار پشتیبانی از سلامتی و بهداشت روان برای کسب و کارهای ویکتوریا

بررسی اجمالی برنامه

از طریق این برنامه، ویکتوریایی هایی که با چالش های اداره یک کسب و کار کوچک مواجه هستند، می توانند از حمایت بهداشت روان مورد نیاز خود برای گذار از تاثیرات کروناویروس (COVID-19) استفاده کنند.

  • آموزش پشتیبانی بحران و بهداشت روان آمبولانس St John

برنامه های بیشتر به زودی با جزئیات موجود در این صفحه منتشر خواهد شد.
برای دسترسی فوری به حمایت از بهداشت روان، به بهداشت روان در کسب و کارها (Mental health in business) مراجعه کنید.

آموزش پشتیبانی بحران و بهداشت روان آمبولانس St John

آموزش پشتیبانی بحران و بهداشت روان معتبر آمبولانس St John برای اعضای مهم که در اتاق های بازرگانی، انجمن های تجاری یا شبکه های تجاری مقام هایی دارند، در دسترس است.

این آموزش به شرکت کنندگان کمک خواهد کرد تا:

  • توانایی هایی را برای حمایت از جامعه کسب و کار محلی در زمینه چالش های سلامتی و بهداشت روان کسب کنند
  • مدرک شناخته شده ملی برای اولین پاسخ بهداشت روان برای شرکت کنندگان را تائید کنند
  • آگاهی از پشتیبانی سلامتی و بهداشت روان موجود برای صاحبان کسب و کارهای کوچک و سایر اعضای جامعه را توسعه دهند.

علاقه خود را ثبت کنید

حمایت بیشتر

متخصصین بهداشت روان همچنین در انجمن های صنفی و کسب و کار گنجانده خواهند شد تا به اعضاء دسترسی فوری به مشاورین خبره و آموزش های ضمن خدمت برای کارکنان برای شناسایی و پاسخگویی به افراد تحت استرس را بدهند.

خط کمک تلفنی شرکای سلامتی (Partners in Wellbeing) گسترش خواهد یافت تا برای صاحبان کسب و کارهای تحت استرس دسترسی رایگان به مشاوران کسب و کار و مشاوران مالی را فراهم کند.

ساعت های این خط تلفنی به زودی هر شب تا 10 شب و آخر هفته ها تمدید خواهد شد. اگر در مورد کسب و کار خود تحت استرس یا نگران هستید، به شرکای بهزیستی (Partners in Wellbeing) با شماره 1300 375 330 زنگ بزنید ، خدمات ترجمه در صورت درخواست موجود است.

این خدمات پشتیبانی از ماه اوت آغاز می شود و پیش بینی می شود تا 2022 ادامه یابد و میزان تقاضا و شرایط آتی وجود خدمات بیشتر را تعیین خواهد کرد.

اطلاعات بیشتر در مورد این خدمات پشتیبانی اضافی به زودی با جزئیات موجود در این صفحه منتشر خواهد شد.

برای تماس با Business Victoria به زبان خودتان با TIS National به شماره 13 14 50 تماس بگیرید و تماس با خط کمک تلفنی Business Victoria (13 22 15) را درخواست کنید.

Close quick view window