Skip to content


Quỹ Hỗ Trợ Người Tự Làm Chủ (Sole Trader Support Fund)

Tài trợ dành cho những người tự làm chủ để giúp doanh nghiệp không thuê mướn nhân viên của họ chuyển tiếp về tình trạng bình thường hậu COVID

Tổng quát

Quỹ Hỗ Trợ Người Tự Làm Chủ (Sole Trader Support Fund) trị giá $100 triệu Úc kim cung cấp hỗ trợ cho những người tự làm chủ tại Victoria không có nhân viên hoạt động tại những cơ sở thương mại hoặc địa điểm thuộc những ngành nghề chuyên biệt.

Kế hoạch mở cửa lại của tiểu bang Victoria (Victoria’s roadmap for reopening) phác họa những bước vững chắc, an toàn và khả thi hướng tới tình trạng bình thường hậu COVID NORMAL. Những người tự làm chủ hội đủ điều kiện bị tác động bởi những biện pháp hạn chế sinh hoạt vì coronavirus sẽ nhận được khoản tài trợ $3,000 Úc kim để trang trải cho các chi phí điều hành doanh nghiệp.

Vẫn còn nhận đơn xin tài trợ cho đến khi quỹ hết tiền hoặc đến 11 giờ 59 tối ngày 30 tháng 12 năm 2020, trường hợp nào đến trước thì tính theo trường hợp đó.

Những câu hỏi thông thường (FAQs)

Những ai được xem là hội đủ điều kiện?

 • Những doanh nghiệp hoạt động trong khu đô thị Melbourne
 • Những doanh nghiệp không thuê mướn nhân viên và
 • Những doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề hội đủ điều kiện đã bị Hạn chế, Hạn chế tối đa hoặc Bị đóng cửa và những biện pháp hạn chế này không được nới lỏng trong thời gian giữa Bước thứ nhất và Bước thứ nhì của kế hoạch Làm việc trong khu đô thị Melbourne (How we work in metropolitan Melbourne)

Nếu doanh nghiệp của quý vị đặt ở vùng quê Victoria, quý vị có thể hội đủ điều kiện lãnh tài trợ nếu hoạt động trong ngành nghề hội đủ điều kiện đã bị Hạn chế, Hạn chế tối đa hoặc Bị đóng cửa của kế hoạch Làm việc tại vùng quê Victoria (How we work in regional Victoria)

Những doanh nghiệp thuộc các ngành nghề hội đủ điều kiện đồng thời cũng phải đáp ứng được các tiêu chí khác của chương trình, được liệt kê trên trang mạng Business Victoria, thì mới hội đủ điều kiện nhận tài trợ.

Những doanh nghiệp không hội đủ điều kiện được tài trợ theo chương trình này nếu đã nhận tài trợ của Quỹ Tài Trợ Doanh Nghiệp (Business Support Fund), Quỹ Tài Trợ Doanh Nghiệp-Mở Rộng (Business Support Fund-Expansion), vòng thứ ba của Quỹ Tài Trợ Doanh Nghiệp (third round of the Business Support Fund) hoặc Quỹ Tài Trợ Các Cơ Sở Ăn Uống Khách Sạn Có Giấy Phép Bán Bia Rượu (Licensed Hospitality Venue Fund).

Khoản tài trợ từ chương trình này được bao nhiêu tiền?

Những người tự làm chủ hội đủ điều kiện sẽ nhận một khoản tài trợ tổng cộng $3,000 Úc kim.

Những người được nhận tài trợ có thể sử dụng quỹ tài trợ này ra sao?

Tiền tài trợ có thể được dùng để hỗ trợ doanh nghiệp chi trả những chi phí điều hành như hóa đơn hay tiền thuê mướn cơ sở.

Tiền tài trợ cũng có thể được dùng để chi trả:

 • Chi phí tư vấn tài chính, pháp lý hay các lĩnh vực chuyên môn khác để hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh;
 • Phát triển doanh nghiệp qua các hoạt động tiếp thị và truyền thông; hoặc
 • Bất cứ hoạt động hỗ trợ nào có liên quan tới việc điều hành doanh nghiệp.

Người nộp đơn xin hỗ trợ phải cung cấp những chứng từ gì?

Quý vị phải cung cấp:

 • Số đăng bộ doanh nghiệp Australian Business Number (ABN), được nối kết với Bảng Xếp Loại Australian and New Zealand Standard Industrial Classification (ANZSIC) của doanh nghiệp chính của mình.
 • Số danh bộ mới nhất JobKeeper Business Monthly Declaration (Receipt ID) hoặc Enrolment ID nhận từ cổng giao dịch điện tử Australian Taxation Office’s business portal của Sở Thuế nêu rõ là doanh nghiệp đã nhận tiền.
 • Bằng chứng về cơ sở hay địa điểm doanh nghiệp của quý vị như sau đây:
  • Nếu là người thuê: một hợp đồng thuê mướn cơ sở thương mại có giá trị 6 tháng hoặc lâu hơn
  • Nếu là người được phép kinh doanh: một giao kèo thương mại hoặc hợp đồng tương tự có giá trị 6 tháng hoặc lâu hơn
  • Nếu là chủ nhân/người sử dụng một cơ sở thương mại cố định: Thông Báo Thuế Thổ Trạch của Hội đồng thành phố tài khóa 2019-2020 hoặc 2020-2021.
  • Nếu là ‘xe thực phẩm lưu động’ có đăng bộ: Chứng nhận Kinh Doanh Trên đường phố (Streatrader Statement of Trade) và giấy phép Buôn bán Lề đường (Roadside Trading Permit) hiện hành được cấp bởi chính quyền địa phương, VicRoads, hoặc hợp đồng thương mại được phép sử dụng một địa điểm cụ thể cho thời hạn tối thiểu 6 tháng.

Phải bảo đảm rằng Thông tin về số ABN và, tùy theo yêu cầu, hồ sơ đăng bộ với các cơ quan thẩm quyền phải cập nhật đúng tới thời điểm nộp đơn.

Những ai không đủ điều kiện hợp lệ cho chương trình này?

Doanh nghiệp của quý vị bị coi không đủ điều kiện hợp lệ nếu:

 • Đã nhận tài trợ của Quỹ Tài Trợ Doanh Nghiệp (Business Support Fund), Quỹ Tài Trợ Doanh Nghiệp-Mở Rộng (Business Support Fund-Expansion), vòng thứ ba của Quỹ Tài Trợ Doanh Nghiệp (Business Support Fund 3) hoặc Quỹ Tài Trợ Các Cơ Sở Ăn Uống Khách Sạn Có Giấy Phép Bán Bia Rượu (Licensed Hospitality Venue Fund).
 • Doanh nghiệp của quý vị là một Quỹ Tín thác (trust), công ty hay có đối tác hùn hạp.
 • Quý vị là người tự làm chủ và không hoạt động tại một cơ sở hay địa điểm thương mại.
 • Quý vị là người tự làm chủ không-thuê mướn nhân viên trong khu đô thị Melbourne được mở cửa hoạt động với Kế hoạch an toàn (COVIDSafe Plan) trong Bước thứ nhất của kế hoạch Làm việc tại khu đô thị Melbourne (How we work in metropolitan Melbourne)
 • Quý vị là người tự làm chủ không-thuê mướn nhân viên trong khu đô thị Melbourne, hoạt động trong ngành nghề đã được giải tỏa các hạn chế trong Bước thứ nhì của kế hoạch Làm việc tại khu đô thị Melbourne (How we work in metropolitan Melbourne)
 • Quý vị là người làm chủ không thuê mướn nhân viên tại vùng quê Victoria đã được mở cửa hoạt động với kế hoạch an toàn (COVIDSafe Plan) trong Bước thứ nhì của kế hoạch Làm việc tại vùng quê Victoria (How we work in regional Victoria)

Các doanh nghiệp không hội đủ điều kiện có thể xin khoản hỗ trợ khác từ Gói Hỗ Trợ Phục Hồi Doanh nghiệp (Business Resilience Package) của chính phủ Victoria. Thông tin về sự hỗ trợ cho doanh nghiệp của quý vị có tại trang thông tin Business Victoria coronavirus (COVID-19).

Cách thức nộp đơn?

Quý vị phải nộp đơn trực tuyến qua trang mạng Business Victoria

Tất cả mọi câu hỏi trên mẫu đơn phải được trả lời. Phải chắc chắn đính kèm tất cả mọi chứng từ được yêu cầu để bảo đảm hồ sơ được cứu xét nhanh chóng và tiền hỗ trợ được cấp kịp thời.

Thông tin không đầy đủ hoặc không đúng có thể gây chậm trễ, và trong một số trường hợp, có thể dẫn đến kết quả bị xét là không hội đủ điều kiện.

Bao giờ thì hết hạn nộp đơn?

Thời hạn nhận đơn sẽ chấm dứt khi quỹ tài trợ đã cấp phát hết.

Tôi có thể tìm thêm thông tin hoặc giúp đỡ ở đâu để hoàn tất đơn xin tài trợ?

Để biết thêm thông tin xin liên lạc với chúng tôi hoặc gọi cho đường dây thường trực Business Victoria hotline qua số 13 22 15.

Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi TIS National qua số 13 14 50 và xin nối với đường dây thường trực Business Victoria hotline (13 22 15). Dịch vụ này sẵn sàng phục vụ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào tại Úc cần đến dịch vụ thông phiên dịch.

Có chương trình hỗ trợ nào khác cho các doanh nghiệp không thuê mướn nhân viên hay không?

Gói Hỗ Trợ Phục Hồi Doanh Nghiệp của chính phủ Victoria (Business Resilience Package) có các chương trình hỗ trợ khác cho những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi những biện pháp hạn chế sinh hoạt nhằm hãm đà lây lan của coronavirus (COVID-19).

Cũng có sự hỗ trợ thêm cho những người tự làm chủ qua đường dây thường trực Đối Tác Vì An Sinh (Partners in Wellbeing) số 1300 375 330 dành cho những chủ doanh nghiệp cảm thấy bị căng thẳng hay choáng ngợp.

Trang thông tin về coronavirus (COVID-19) dành cho doanh nghiệp của Business Victoria cũng cung cấp thông tin về các sự hỗ trợ và tài liệu cho giới doanh nghiệp.

Close quick view window