Skip to content


Giải Trí và Ăn Uống Ngoài Trời

Các khoản tài trợ để hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với việc phục vụ ăn uống và giải trí ngoài trời.

Tổng quát

Chương trình tài trợ $58 triệu mang tên Gói Hỗ trợ Ăn Uống và Giải Trí Ngoài Trời (Outdoor Eating and Entertainment Package) sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp chuẩn bị cho COVID Normal bằng cách tạo không gian ăn uống an toàn ngoài trời.

Khoản tài trợ này dành cho các doanh nghiệp ngành phục vụ ăn uống như nhà hàng, quán cà phê, quán bia/rượu, quán bar, câu lạc bộ, và những tiệm bán thực phẩm mang đi để giúp họ thích ứng với việc phục vụ ăn uống ngoài trời.

Những doanh nghiệp đủ điều kiện hợp lệ có thể nộp đơn xin khoản tiền $5,000 để chi cho các khoản trang bị, huấn luyện và tiếp thị liên quan đến việc thiết lập mới hoặc nới rộng việc phục vụ ăn uống hay giải trí ngoài trời.

Hãy nộp đơn ngay

Ai đủ điều kiện hợp lệ?

  • Doanh nghiệp ở Victoria có địa điểm bên ngoài Thành phố Melbourne (City of Melbourne)
  • Doanh nghiệp có thuê mướn nhân viên
  • Doanh nghiệp có đặng bộ với WorkSafe
  • Doanh nghiệp hiện có Chứng nhận Đăng bộ có hiệu lực Class 2 or 3 Service Sector Certificate of Registration theo đạo luật Food Act 1984 (Vic) và/hoặc giấy phép bán bia rượu có hiệu lực.

Doanh nghiệp có đủ điều kiện hợp lệ cũng phải đáp ứng được những tiêu chí khác của chương trình, được liệt kê trên trang thông tin về chương trình này của trang mạng Business Victoria website

Những doanh nghiệp nằm trong khu vực thành phố Melbourne (City of Melbourne) không hợp lệ cho chương trình này. Những doanh nghiệp đó được hỗ trợ bằng tiền tài trợ của Quỹ Hồi Phục của Thành phố Melbourne ( Melbourne City Recovery Fund ).

Khoản tiền tài trợ từ chương trình này là bao nhiêu?

Doanh nghiệp có đủ điều kiện hợp lệ sẽ nhận được khoản tiền tổng cộng $5,000.

Người được nhận tài trợ có thể chi dùng khoản tiền này thế nào?

Tiền tài trợ có thể dùng để chi cho những việc như:

  • trang bị cho việc phục vụ ăn uống ngoài trời như bàn ghế, tấm ngăn an toàn và dù
  • huấn luyện cho chủ nhân và nhân viên đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn về COVID-19
  • Những việc nhỏ liên quan đến điện như lắp đặt đèn ngoài trời và các ổ điện.

Người nộp đơn xin tài trợ phải cung cấp bằng chứng gì?

Quý vị phải cung cấp:

  • số WorkCover Employer Number của mình
  • Giấy Chứng Nhận Đăng Bộ hiện hành do Hội đồng thành phố cấp theo đạo luật Food Act 1984 (Vic)
  • giấy phép bán rượu hiện hành, nếu có bán bia rượu.

Làm thế nào để nộp đơn?

Quý vị phải nộp đơn xin trực tuyến qua trang mạng của Business Victoria website

Tất cả các câu hỏi trong mẫu đơn phải được điền đầy đủ và mọi chứng từ yêu cầu phải được đính kèm để bảo đảm việc xét đơn và cấp tiền tài trợ được kịp thời.

Thông tin không đầy đủ hoặc không đúng có thể gây ra chậm trễ và, trong một số trường hợp, bị xét là không đủ điều kiện hợp lệ.

Bao giờ thì hết hạn nhận đơn?

Thời hạn nhận đơn xin tài trợ sẽ kết thúc khi quỹ tài trợ được phát hết hoặc vào lúc 11 g 59 đêm, 11 tháng Mười Hai 2020; tùy theo điều nào đến trước.

Tôi có thể tìm thêm thông tin hoặc nhờ giúp đỡ việc nộp đơn ở đâu?

Nếu cần giúp đỡ thêm, xin liên lạc với chúng tôi hoặc gọi cho đường dây thường trực Business Victoria hotline qua số 13 22 15.

Nếu cần thông dịch viên, hãy gọi cho Translating and Interpreting Service (TIS National) qua số 13 14 50 và xin nối với Business Victoria hotline (13 22 15). Dịch vụ này dành cho tất cả mọi cá nhân hay tổ chức tại Úc cần dịch vụ thông ngôn và phiên dịch.

Có còn chương trình trợ giúp nào khác cho các doanh nghiệp tại Victoria không?

Gói Hồi Phục Kinh Doanh (Business Resilience Package) của chính phủ Victoria bao gồm những chương trình trợ giúp khác dành cho các doanh nghiệp bị tác động của biện pháp hạn chế sinh hoạt đã áp dụng nhằm làm chậm đà lây lan của coronavirus (COVID-19).

Trang thông tin về coronavirus (COVID-19) dành cho giới kinh doanh (business information page) của Business Victoria cung cấp thông tin về các trợ giúp và tài liệu khác cho các doanh nghiệp.

Close quick view window