Skip to content


Γρήγορες απαντήσεις για την Άδεια Μακράς Υπηρεσίας της Βικτώρια

Θέματα που περιλαμβάνει αυτή η σελίδα

Τι είναι η άδεια μακράς υπηρεσίας;

Η άδεια μακράς υπηρεσίας είναι μια άδεια μετ’ αποδοχών που χορηγείται σε ένα μισθωτό σε αναγνώριση της συνεχούς προσφοράς των υπηρεσιών του για μεγάλο χρονικό διάστημα σε έναν εργοδότη.

Η άδεια μακράς υπηρεσίας είναι 13 εβδομάδες με πλήρεις αποδοχές μετά από 15 χρόνια. Οι μισθωτοί δικαιούνται επιπλέον 4,3 εβδομάδες για κάθε 5 ακόλουθα χρόνια συνεχούς απασχόλησης.

Οι μισθωτοί που προσλήφθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2006 δικαιούνται άδεια 8,66 εβδομάδων μετά από 10 χρόνια.

Οι μισθωτοί με υπηρεσία προ της 1ης Ιανουαρίου 2006 δικαιούνται επίσης άδεια μακράς υπηρεσίας για λιγότερα από 15 χρόνια, σύμφωνα με φόρμουλα υπολογισμού σταδιακής προσαρμογής

Η νομοθεσία άδειας μακράς υπηρεσίας στη Βικτώρια

Στη Βικτώρια, η άδεια μακράς υπηρεσίας ρυθμίζεται από το Νόμο περί Αδείας Μακράς Υπηρεσίας του 1992 [Long Service Leave Act 1992 (LSL Act)].

Για ποιους ισχύει;

Οι περισσότεροι μισθωτοί της Βικτώρια καλύπτονται από το Νόμο περί Αδείας Μακράς Υπηρεσίας (LSL Act).

Ως μισθωτός θεωρείται κάθε πρόσωπο που απασχολείται από έναν εργοδότη σε οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία, περιλαμβανομένων των εκπαιδευομένων και των μαθητευομένων.

Άδεια μακράς υπηρεσίας δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί πλήρους, μερικής, περιστασιακής και εποχιακής απασχόλησης.

Ο Νόμος περί Αδείας Μακράς Υπηρεσίας δεν ισχύει για μισθωτούς που καλύπτονται από ομοσπονδιακές συμφωνίες ή συμφωνίες σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας (workplace) που περιλαμβάνουν ειδικές προβλέψεις άδειας μακράς υπηρεσίας. Αν στις σχετικές συμφωνίες δεν γίνεται αναφορά περί άδειας μακράς υπηρεσίας, τότε ισχύει ο Νόμος περί Αδείας Μακράς Υπηρεσίας (LSL Act).

Είναι σημαντικό να ελέγχετε αν ισχύει στην περίπτωσή σας ο Νόμος περί Αδείας Μακράς Υπηρεσίας της Βικτώρια ή αν το δικαίωμα παρέχεται από ομοσπονδιακή συμφωνία. Αυτό μπορείτε να το κάνετε καλώντας την Fair Work Infoline στο 13 13 94.

Σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης

Τα δικαιώματα καταβάλλονται αναλογικά μετά από 7 χρόνια υπηρεσίας, είτε η σύμβαση απασχόλησης διακοπεί με πρωτοβουλία του μισθωτού, είτε του εργοδότη.

Πώς υπολογίζεται η πληρωμή της άδειας μακράς υπηρεσίας;

Για τον υπολογισμό διαιρούνται οι συνολικές εβδομάδες απασχόλησης με το 60 και μετά πολλαπλασιάζεται με τις κανονικές εβδομαδιαίες αποδοχές τη στιγμή που λαμβάνεται η άδεια ή τερματίζεται η απασχόληση του μισθωτού.

Όπου οι ώρες απασχόλησης ενός μισθωτού ποικίλουν από εβδομάδα σε εβδομάδα ή όταν οι ώρες του έχουν αλλάξει τους τελευταίους 12 μήνες, ο υπολογισμός της άδειας μακράς υπηρεσίας γίνεται με βάση το μέσο όρο των προηγουμένων 12 μηνών ή των τελευταίων πέντε ετών, οποιοσδήποτε μέσος όρος ωρών είναι μεγαλύτερος. Η πληρωμή θα γίνει με βάση το τελευταίο ωρομίσθιο κανονικού ωραρίου.

Όταν δεν ισχύει πληρωμή κανονικού ωραρίου, όπως στις περιπτώσεις που ο μισθωτός αμείβεται με προμήθεια ή βάση αποδοτικότητας (bonus), τότε υπολογίζεται ο μεγαλύτερος εβδομαδιαίος μέσος όρος αποδοχών των τελευταίων 12 μηνών ή των προηγουμένων πέντε ετών.

Ποιο είναι το δικαίωμα άδειας μακράς υπηρεσίας;

Η άδεια μακράς υπηρεσίας συσσωρεύεται σε αναλογία μια εβδομάδα για κάθε 60 εβδομάδες απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, που αντιστοιχεί περίπου σε 0.866 εβδομάδες το χρόνο.

Χορήγηση άδειας μακράς υπηρεσίας – πότε και πώς

Ο Νόμος περί Αδείας Μακράς Υπηρεσίας προβλέπει ότι ο μισθωτός δικαιούται την αντίστοιχη άδεια. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης της άδειας πρέπει να συμφωνείται μεταξύ του εργοδότη και του μισθωτού.

Η άδεια δεν μπορεί να κατανεμηθεί σε περισσότερες από 3 περιόδους.

Μπορεί να «εξαργυρωθεί» η άδεια μακράς υπηρεσίας αντί να θεωρηθεί σαν απουσία από την εργασία;

Όχι. Ένας μισθωτός δεν μπορεί να «εξαργυρώσει» την άδειά του μακράς υπηρεσίας. Είναι αδίκημα σύμφωνα με το Νόμο περί Αδείας Μακράς Υπηρεσίας να καταβάλλεται ή να λαμβάνεται χρηματικό τίμημα αντί της χρήσης από τον εργαζόμενο της άδειας από την εργασία του. Αυτό δεν ισχύει όταν ένας μισθωτός σταματάει οριστικά να απασχολείται σε μια επιχείρηση.

Ο χρόνος άδειας μετράει στον υπολογισμό συνεχούς υπηρεσίας για τη συσσώρευση άδειας μακράς υπηρεσίας;

Οι περισσότερες μορφές άδειας μετά ή άνευ αποδοχών, εκτός από τη γονική άδεια άνευ αποδοχών, υπολογίζονται ως εργάσιμος χρόνος.

Ο χρόνος άδειας ασθένειας ή από το WorkCover μετράει στον υπολογισμό συνεχούς υπηρεσίας για τη συσσώρευση άδειας μακράς υπηρεσίας;

Οποιαδήποτε απουσία από την απασχόληση, μικρότερη των 48 εβδομάδων οποιουδήποτε έτους για λόγους ασθένειας ή τραυματισμού, υπολογίζεται ως χρόνος απασχόλησης. Οποιαδήποτε απουσία για τους ίδιους λόγους που ξεπερνάει τις 48 εβδομάδες οποιουδήποτε έτους δεν υπολογίζεται ως χρόνος απασχόλησης. Η άδεια για λόγους ασθένειας ή τραυματισμού μπορεί να είναι μετά ή άνευ αποδοχών και περιλαμβάνει την απουσία καλυπτόμενη απ’ το WorkCover.

Πώς επηρεάζουν οι επίσημες αργίες την άδεια μακράς υπηρεσίας;

Σε περίπτωση που μια επίσημη αργία πέφτει μέσα στην περίοδο της άδειας προστίθεται σ’ αυτή, με τον ίδιο τρόπο που προστίθενται οι επίσημες αργίες όταν κάποιo άτομο ευρίσκεται σε ετήσια κανονική άδεια.

Μπορεί κάποιο άτομο που βρίσκεται σε άδεια μακράς υπηρεσίας να απασχοληθεί από άλλο εργοδότη κατά τη διάρκεια αυτής της άδειάς του;

Όχι. Είναι αδίκημα να εργαστεί ή να προσληφθεί κάποιο άτομο ενόσω βρίσκεται σε άδεια μακράς υπηρεσίας.

Μπορούν οι μισθωτοί να πάρουν άδεια μακράς υπηρεσίας προκαταβολικά;

Μια περίοδος άδειας μακράς υπηρεσίας μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολικά με συμφωνία των μερών.

Για πόσο χρόνο πρέπει ένας εργοδότης να διατηρεί μητρώα αδειών μακράς υπηρεσίας (LSL);

Ένας εργοδότης πρέπει να διατηρεί μητρώο με τα στοιχεία άδειας μακράς υπηρεσίας (LSL) ενός μισθωτού για επτά χρόνια μετά τη λήξη της απασχόλησής του. Τα μητρώα πρέπει να τηρούνται στη μορφή που ορίζει το Υπουργείο Εμπορίου και Καινοτομίας (Department of Business and Innovation). Πρότυπα εντύπων υπάρχουν διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο www.workforce.vic.gov.au. Παράληψη ενός εργοδότη να διατηρήσει αυτά τα μητρώα μπορεί να επιφέρουν ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα από το Ειρηνοδικείο.

Μπορεί ένας μισθωτός να απαιτήσει άδεια μακράς υπηρεσίας αν η επιχείρηση έχει εκκαθαριστεί;

Αν μια επιχείρηση έχει εκκαθαριστεί, ο μισθωτός πρέπει να απευθυνθεί επειγόντως στον εκκαθαριστή ώστε να πληρωθεί από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ως πιστωτής της. Αν τα περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν να καλύψουν το ποσό του δικαιώματος άδειας μακράς υπηρεσίας του μισθωτού, μπορεί να ισχύσει ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα Γενικών Δικαιωμάτων και Απολυμένων λόγω Πλεοναζόντων Μισθωτών [General Employee Entitlements and Redundancy Scheme (GEERS)] μπορεί να καταβάλει τα δικαιώματα ενός απολυμένου μισθωτού λόγω χρεοκοπίας του εργοδότη. Καλέστε τη γραμμή πληροφοριών του GEERS στο 1300 135 040 για πληροφορίες για αυτό το πρόγραμμα.

Τι συμβαίνει αν ένας μισθωτός δικαιούται άδεια μακράς υπηρεσίας και ο εργοδότης δεν την πληρώνει;

Ένας πρώην μισθωτός μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στη Workforce Victoria για πιθανή παραβίαση του Νόμου περί Αδείας Μακράς Υπηρεσίας (LSL Act). Η Workforce Victoria μπορεί να ερευνήσει μια καταγγελία και να αναζητήσει τρόπους διακανονισμού των μη καταβληθέντων δικαιωμάτων. Το Υπουργείο μπορεί επίσης να προβεί σε δίωξη για παράβαση του Νόμου περί Αδείας Μακράς Υπηρεσίας (LSL Act).

Ένας μισθωτός μπορεί να ζητήσει την καταβολή χρημάτων που του οφείλονται σύμφωνα με το Νόμο Περί Άδειας Μακράς Υπηρεσίας (LSL Act) προσφεύγοντας στο Ειρηνοδικείο (Magistrates Court). Η προσφυγή ωστόσο πρέπει να γίνει εντός έξι ετών από την ημερομηνία ισχύος του δικαιώματος του μισθωτού.

Μετά τη λήξη της σχέσης απασχόλησης, πόσο πρέπει να περιμένει ένας μισθωτός μέχρι να πληρωθεί την άδεια μακράς υπηρεσίας;

Η άδεια μακράς υπηρεσίας πρέπει να καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε έναν μισθωτό την τελευταία ημέρα της απασχόλησης του. Σε περίπτωση παράληψης ενός εργοδότη να καταβάλει εξολοκλήρου την άδεια, μπορούν να του επιβληθούν ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα από το Ειρηνοδικείο.