Skip to content


Γρήγορες απαντήσεις για την Άδεια Μακράς Υπηρεσίας της Βικτώρια

Στην παρούσα σελίδα

 • Χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή άδειας μακράς υπηρεσίας [long service leave] για να υπολογίσετε πόση άδεια σας οφείλεται
 • Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την άδεια μακράς υπηρεσίας
 • Τηρείτε καλά αρχεία προσωπικού χρησιμοποιώντας το σχεδιασμό μας εργατικού δυναμικού και υποδείγματα HR
 • Περαιτέρω στοιχεία υποστήριξης
 • Υποβάλετε τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις σας

Πώς υπολογίζω την άδεια μακράς υπηρεσίας;

Ο online υπολογιστής της Κυβέρνησης της Βικτώριας βοηθά αμφότερους, τους μισθωτούς και τους εργοδότες που καλύπτονται από τον Πολιτειακό Νόμο περί Άδειας Μακράς Υπηρεσίας (LSL) [State Long Service Leave (LSL) Act] να υπολογίζουν το δικαίωμα άδειας ενός ατόμου.

Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τις ημερομηνίες απασχόλησης και οποιαδήποτε άλλη άδεια που ήδη έχετε χρησιμοποιήσει, και θα λάβετε απάντηση σε δευτερόλεπτα.

Να έχετε υπόψη ότι ενώ ο υπολογιστής παρέχει αρκετά ακριβείς απαντήσεις, αυτές θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από ένα ανεξάρτητο μέρος, όπως από το γραφείο μισθοδοσίας, το σωματείο σας ή από ένα νομικό σύμβουλο.

Χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή άδειας μακράς υπηρεσίας (LSL)

Για ποιους ισχύει ο Νόμος LSL;

 • Όλοι οι μισθωτοί με πλήρη, μερική, περιστασιακή και εποχική απασχόληση συσσωρεύουν LSL.

Για ποιους δεν ισχύει ο Νόμος LSL;

 • Ο Νόμος LSL δύναται να μην ισχύει για μισθωτούς που καλύπτονται από ομοσπονδιακή σύμβαση ή από επιχειρησιακή (workplace) συμφωνία – ατομική ή συλλογική – όπου αυτή η σύμβαση ή συμφωνία περιέχει τους δικούς της όρους LSL.
 • Ο Νόμος LSL δεν ισχύει για μισθωτούς των οποίων το δικαίωμα άδειας μακράς υπηρεσίας παρέχεται από άλλο νόμο ή κανονισμό – όπως για τους εργάτες στον οικοδομικό και κατασκευαστικό κλάδο, που παρέχεται από το CoINVEST scheme.

Για να προσδιορίσετε εάν ισχύει άλλη σύμβαση ή συμφωνία, δείτε το Νόμο περί Άδειας Μακράς Υπηρεσίας της Βικτώριας – Περιεκτικός Οδηγός [Comprehensive Guide] (διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα) για περισσότερες λεπτομέρειες, ή καλέστε το Διαμεσολαβητή της Fairwork [Fairwork Ombudsman] στο 13 13 94.

Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να έχουν εργαστεί οι μισθωτοί για να δικαιούνται την LSL;

 • Ένας μισθωτός μπορεί να δικαιούται να λάβει την LSL μετά από 10 χρόνια συνεχούς απασχόλησης σε έναν εργοδότη.
 • Η ημερομηνία έναρξης της LSL συμφωνείται μεταξύ του μισθωτού και του εργοδότη.
 • Ένας μισθωτός που σταματάει να απασχολείται μετά από τουλάχιστο επτά χρόνια συνεχούς απασχόλησης σε έναν εργοδότη, δικαιούται να πληρωθεί την LSL με βάση συσσώρευσης μίας εβδομάδας για κάθε εξήντα εβδομάδες συνεχούς απασχόλησης – ανεξάρτητα από το λόγο τερματισμού της απασχόλησης.

Πώς μπορούν να λάβουν την LSL οι μισθωτοί;

 • Η LSL μπορεί να ληφθεί σε διαφορετικές περιόδους – με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν και τα δύο μέρη.
 • Οι πρώτες δεκατρείς εβδομάδες της LSL μπορούν να ληφθούν σε έως τρεις διαφορετικές περιόδους – και η επόμενη LSL μπορεί να ληφθεί σε δύο διαφορετικές περιόδους μετά από κάθε επιπρόσθετα πέντε χρόνια υπηρεσίας.
 • Η πραγματική ημερομηνία που αρχίζει η LSL ενός μισθωτού θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ του μισθωτού και του εργοδότη.

Πώς υπολογίζω την πληρωμή της LSL;

Ο υπολογισμός της άδειας μακράς υπηρεσίας είναι:

 • ο συνολικός αριθμός εβδομάδων απασχόλησης διαιρούμενος δια του 60 και πολλαπλασιαζόμενος με το τυπικό ποσό εβδομαδιαίου μισθού κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται η άδεια, ή όταν παύσει η απασχόληση του μισθωτού.

Χρησιμοποιείστε τον υπολογιστή άδειας μακράς υπηρεσίας (LSL)

Τι γίνεται εάν τερματιστεί η απασχόληση;

Την ημέρα που τερματίζεται η απασχόληση, ένας μισθωτός με τουλάχιστο επτά χρόνια συνεχούς απασχόλησης σε έναν εργοδότη, δικαιούται να λάβει – πλήρη – πληρωμή για οποιαδήποτε LSL δεν έχει χρησιμοποιήσει.

Ανεξάρτητα από τον αριθμό προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση, αυτό θα ισχύει εάν ο μισθωτός:

 • έχει παραιτηθεί
 • έχει τερματιστεί ή απασχόλησή του από τον εργοδότη
 • έχει απολυθεί
 • έχει αποβιώσει.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις άλλων ειδών αδειών επί της LSL;

 • Οποιαδήποτε μορφή γονικής άδειας με ή χωρίς αποδοχές – όπως άδεια μητρότητας, πατρότητας ή υιοθέτησης – έως 52 εβδομάδες κάθε φορά, δε θα διακόπτει τη συνεχή απασχόληση.
 • Απουσία οποιασδήποτε διάρκειας από την εργασία λόγω ασθένειας ή τραυματισμού – που περιλαμβάνει απουσία καλυπτόμενη από τη WorkCover – λόγω ετήσιας άδειας, ή άδεια μακράς υπηρεσίας δε θεωρείται ότι διακόπτει τη συνεχή απασχόληση.
 • Οποιαδήποτε άλλη μορφή άδειας με ή χωρίς αποδοχές – για παράδειγμα άδεια σπουδών - δε θα διακόπτει επίσης τη συνεχή απασχόληση.

Τι ισχύει για περιστασιακούς και εποχικούς μισθωτούς;

 • Με την προϋπόθεση ότι ο μισθωτός είχε συνεχή απασχόληση σε έναν εργοδότη και δεν υπήρχε απουσία που υπερβαίνει τους τρεις μήνες μεταξύ δύο περιόδων απασχόλησης - σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες όταν η διάρκεια της απουσίας οφείλεται στους όρους της εργοδότησης- τότε συσσωρεύεται από τον εργαζόμενο LSL.
 • Οι ανεξάρτητοι εργολάβοι και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων συνήθως δε θεωρούνται μισθωτοί και δε θα δικαιούνται LSL σύμφωνα με το Νόμο LSL.

Τι γίνεται εάν πωληθεί η επιχείρηση;

 • Εάν πωληθεί μία επιχείρηση και ο αγοραστής απασχολήσει μισθωτούς του προηγούμενου ιδιοκτήτη, ο νέος εργοδότης είναι υπεύθυνος για ολόκληρη την περίοδο που παρείχαν οι μισθωτοί υπηρεσίες στην επιχείρηση.
 • Για να υπολογιστεί η αξία του δικαιώματος, μερικές φορές δημιουργείται ένα ταμείο (trust fund), ή η οικονομική υποχρέωση υπολογίζεται στην τιμή πώλησης της επιχείρησης.
 • Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση, ο νέος εργοδότης θα είναι αυτόματα υπεύθυνος για την υπηρεσία ενός μισθωτού με τον προηγούμενο εργοδότη καθώς και με τον υφιστάμενο εργοδότη.
 • Εάν ο νέος ιδιοκτήτης δεν αναγνωρίσει την υπηρεσία απασχόλησης του προηγούμενου εργοδότη, και δεν πληρώσει το σωστό ποσό άδειας μακράς υπηρεσίας στους μισθωτούς, θα παραβαίνει τις διατάξεις του Νόμου LSL.
 • Η παραβίαση των διατάξεων του Νόμου LSL αποτελεί ποινικό αδίκημα και μπορεί να επιβληθεί σε εργοδότη πρόστιμο και ποινική καταδίκη, συν άλλες δαπάνες και ποινές.
 • Οποιοδήποτε δικαίωμα LSL από προηγούμενο ιδιοκτήτη δε θα πρέπει να πληρώνεται από αυτόν σε μισθωτό.

Μπορούν οι μισθωτοί να λάβουν την LSL τους σε μετρητά;

 • Η LSL δε μπορεί να "ρευστοποιηθεί" – αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου LSL να δοθεί ή να ληφθεί πληρωμή αντί ο μισθωτός να λάβει πραγματικά διάλειμμα από την εργασία.

Επιβάλλονται ποινές για την παραβίαση του Νόμου LSL;

 • Η παραβίαση του Νόμου LSL αποτελεί ποινικό αδίκημα.
 • Τα αδικήματα κατά του Νόμου LSL συγκεντρώνουν ποινή 20 μονάδων– η οποία αντιστοιχεί σε $3171,00 το 2017-2018. Εργοδότης που θα βρεθεί ένοχος αδικήματος δύναται επίσης να αποκτήσει ποινικό μητρώο.

Θα πρέπει να υπολογίζω την LSL στις ταμειακές ροές μου;

 • Το να φροντίζετε οι ταμειακές ροές σας (cash flow) να είναι οι δέουσες αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα στην επιτυχία μίας επιχείρησης.
 • Φροντίστε να υπολογίζετε την LSL του προσωπικού στις προβλέψεις των ταμειακών ροών σας ώστε να μη βρεθείτε απροετοίμαστοι.

Χρειάζεται να τηρώ κανονικά αρχεία για την LSL;

 • Ένας εργοδότης πρέπει να τηρεί αρχεία άδειας μακράς υπηρεσίας τουλάχιστον για επτά χρόνια μετά το θάνατο του μισθωτού ή μετά από την παύση απασχόλησης του μισθωτού στον εργοδότη.

Υπηρεσία Πληροφοριών Μικρών Επιχειρήσεων για την Άδεια Μακράς Υπηρεσίας

Εάν είστε ιδιοκτήτης, αναζητείτε να αγοράσετε ή να αρχίσετε μια μικρή επιχείρηση με λιγότερους από 20 μισθωτούς, μπορεί να είστε επιλέξιμοι για την δική μας υπηρεσία Long Service Leave Small Business Information Service (LSLSBIS) 

Η LSLSBIS προσφέρει πληροφορίες και συμβουλές πρόσωπο-με-πρόσωπο αναφορικά με τις υπευθυνότητές σας βάσει του Νόμου περί Άδειας Μακράς Υπηρεσίας της Βικτώριας. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το πρόγραμμα, επικοινωνήστε με τη Μονάδα Πληροφοριών Απασχόλησης και Συμμόρφωσης [Employment Information and Compliance Unit] καλώντας το 1800 287 287 ή στείλτε ένα email.

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια;

Αναζητάτε περαιτέρω βοήθεια και συμβουλές σχετικά με την άδεια μακράς υπηρεσίας; Καλέστε τη Μονάδα Πληροφοριών Απασχόλησης και Συμμόρφωσης στο 1800 287 287. Διατίθεται δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας κατόπιν αιτήματος.

Εκτιμούμε τη γνώμη σας

Είναι ευπρόσδεκτες οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, προτάσεις ή συστάσεις που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.

Άλλες γλώσσες εκτός της Αγγλικής (LOTE)

 • 維多利亞州長期服務假快速答疑
 • Γρήγορες απαντήσεις για την Άδεια Μακράς Υπηρεσίας της Βικτώριας
 • Risposte veloci riguardo il Long Service Leave (congedo di lunga durata) nel Victoria
 • Брзи одговори околу Отсуство за долг стаж во Викторија
 • Victoria'daki Kıdem İzniyle ilgili sorularınızın cevapları
 • Một số câu trả lời ngắn gọn về Nghỉ Phép Thâm Niên tại Tiểu bang Victoria