Skip to content


วันหยุดราชการและวันจำกัดการค้า

รายชื่อวันหยุดราชการของรัฐวิกตอเรียประจำปี 2016.

 • วันหยุดราชการของรัฐวิกตอเรียประจำปี 2016 & 2017

วันหยุดราชการของรัฐวิกตอเรียประจำปี 2016 & 2017

วันหยุด 2016 2017
วันปีใหม่ ศุกร์ที่ 1 มกราคม อาทิตย์ที่ 1 มกราคมและ
จันทร์ที่ 2 มกราคม (เพิ่มหนึ่งวัน)
วันออสเตรเลีย อังคารที่ 26 มกราคม พฤหัสที่ 26 มกราคม
วันแรงงาน จันทร์ที่ 14 มีนาคม จันทร์ที่ 13 มีนาคม
วันกู๊ดไฟร์เดย์* ศุกร์ที่ 25 มีนาคม ศุกร์ที่ 14 เมษายน
วันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์อีสเตอร์ เสาร์ที่ 26 มีนาคม เสาร์ที่ 15 เมษายน
วันอาทิตย์อีสเตอร์ อาทิตย์ที่ 27 มีนาคม อาทิตย์ที่ 16 เมษายน
วันจันทร์อีสเตอร์ จันทร์ที่ 28 มีนาคม จันทร์ที่ 17 เมษายน
วันแอนแซค* จันทร์ที่ 25 เมษายน อังคารที่ 25 เมษายน
วันเกิดพระราชินี จันทร์ที่ 13 มิถุนายน จันทร์ที่ 12 มิถุนายน
วันศุกร์ก่อนวันแข่งฟุตบอลออสเตรเลีย (AFL) รอบสุดท้าย วันศุกร์ที่ 30 กันยายน ศุกร์ที่ 29 กันยายน
วันเมลเบิร์นคัพ** อังคารที่ 1 พฤศจิกายน อังคารที่ 7 พฤศจิกายน
วันคริสต์มาส* อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม (วันหยุดราชการเพิ่มเติม- จำกัดการค้า*) 
อังคารที่ 27 ธันวาคม (ไม่จำกัดการค้า*)
จันทร์ที่ 25 ธันวาคม
วันบ็อกซิ่ง จันทร์ที่ 26 ธันวาคม อังคารที่ 26 ธันวาคม

**สำหรับทุกพื้นที่ของรัฐวิกตอเรียยกเว้นเทศบาลท้องถิ่นจะกำหนดเป็นวันอื่น

หมายเหตุ: วันหยุดราชการทุกวันมีความถูกต้อง ณ เวลาที่ประกาศ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

*วันจำกัดการค้าขาย

กฎหมายของรัฐวิกตอเรียกำหนดให้มีวันจำกัดการค้าขาย (Restricted Trading day) สองวันครึ่งในทุกปี:

 • วันกู๊ดไฟร์เดย์
 • วันคริสต์มาส
 • ระหว่างเวลา 00.01 น. – 13.00 น. ของวันแอนแซค

ในวันเหล่านี้เฉพาะร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นได้รับอนุญาตให้เปิด

ร้านค้าที่ได้รับการยกเว้น

ร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นเป็นธุรกิจที่ตรงตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

 • มีลูกจ้างไม่เกิน 20 คนในร้านตลอดเวลาของวันจำกัดการค้า และ
 • ลูกจ้างในธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีจำนวนไม่เกิน 100 คนตลอดเวลาของช่วง 7 วันก่อนจะถึงวันจำกัดการค้า

ข้อยกเว้นของวันจำกัดการค้า

ธุรกิจบางประเภทได้รับการยกเว้นจากวันจำกัดการค้า ธุรกิจต่อไปนี้สามารถเปิดร้านเมื่อไรก็ได้ตลอดทั้งปี:

 • ร้านขายยา
 • ปั๊มน้ำมัน
 • ร้านอาหาร
 • ร้านกาแฟ
 • ร้านอาหารแบบนำกลับบ้าน
 • บริษัทที่ให้บริการต่างๆ
 • ร้านเช่าของ (รวมถึงร้านวิดีโอ)

บริการล่ามแปลภาษาหรือ VITS Language Link 132215