Skip to content


Fasaxyada dadweynaha iyo Saacadaha ganacsiga dukaamada

Liisaska taariikhaha fasaxyada Victoria ee 2016.

 • Fasaxyada Dadweynha Victoria ee 2016 & 2017

Fasaxyada Dadweynha Victoria ee 2016 & 2017

Fasax 2016 2017
Maalinta Sannadka Cusub Jimcaha 1da Janaayo Axada 1da Janaayo iyo 
Isniinta 2da Janaayo (maalin siyaada ah)
Maalinta Australiya Talaadada 26da Janaayo Khamiista 26da Janaayo
Maalinta Shaqaalaha Isniin 14ka Maarso Isniinta 13ka Maarso
Good Friday* Jimce 25ka Maarso Jimcaha 14ka Abriil
Sabtida ka horeysa Axada Easterka Sabti 26da Maarso Sabtida 15ka Abriil
Easter Sunday Axada 27da Maarso Axada 16ka Abriil
Isniinta Easter Isniin 28da Maarso Isniinta 17ka Abriil
Maalinta ANZAC* Isniinta 25ka Abriil Talaadada 25ka Abriil
Dhalashada Boqorada Isniin 13ka Juun Isniinta 12ka Juun
Jimcaha ka hor maalinta Australian Football League (AFL) Maalinta u weyn uguna dambaysa Jimcaha 30ka Sebteebar Jimcaha 29ka Sebteembar
Maalinta Koobka Melbourne** Tallaado 1da Nofeembar Tallaado 7da Nofeembar
Maalinta Kirismaska* Axada 25ka Diseembar (maalmaha fasaxa ee siyaadada ah - ganacsiga xadadan*)
Talaadada 27da Diseembar (ma jirto xadayn la xiriirta ganacsiga*)
Isniinta 25ka Diseembar
Boxing Day Isniinta 26da Diisembar Talaadada 26da Diisembar

**Dhamaan Victoria in maalin kale oo fasax ah loo sameeyey marka laga saaro Golayaasha Magaalo weynta ka baxsan.

Ogow: Dhammaan taariikhaha fasaxyada dadweynaha waa sax wakhtiga daabacaada, laakiinse waa laga yaabaa in la bedelo.

*Maalmaha Ganacsiga Dukaamada ee Xaddidan

Sharciga Victoria wuxuu sheegayaa laba iyo bar maalmood oo ganacsiga Dukaamada ee Xadadin sannad kasta :

 • Good Friday
 • Christmas Day
 • Inta u dhaxeysa saacadaha12.01subaxnimo iyo 1da galabnimo Maalinta ANZAC .

Maalmahan khaaska ah , waxaa loo ogol yahay oo kaliya dukaamo laga dhaafay.

Dukaamada laga soo reebayo

Dukaamada laga dhaafay oo buuxiya shuruudahan:

 • waxay leeyihiin 20 ama dad ka yar oo ka shaqeeya dukaanka wakhti kasta inta lagu jiro maalinta ganacsiga ee xaddidan; iyo
 • inta qof ee ka shaqeeya ganacsiga iyo meelaha kale ee la xiriira inaysan ka badneyn marnaba 100 inta lagu jiro 7 maalmood ee ka horeeyey maalinta ganacsiga ee xaddidan.

Maalmaha ganacsiga xaddidan ee laga dhaafayo

Qanacsiyada noocyo ka mid ah waa laga dhaafayaa maalmaha ganacsiga ee xaddidan. Ganacsiyadaan soo socda way furnaan karaan mar alaale markii ay doonaan sannadka oo dhan:

 • farmashiiyaha
 • xarumaha shidaalka
 • makhaayadaha
 • kafateeriyaasha
 • goobaha cuntooyinka fudud
 • adeeg bixiyayaasha
 • goobaha wax kireeya (oo ay ku jiraan dukaamada fiidyowga).

Adeega Turjumaada Afka iyo Qoraalka ama VITS Language Link 132215