Skip to content


تعطیلات عمومی ویکتوریا

فهرست تاریخ های تعطیلات عمومی ویکتوریا برای 2016 .

 • تعطیلات عمومی ویکتوریا2016 & 2017  

تعطیلات عمومی ویکتوریا 2016 & 2017

تعطیلات 2016 2017
روز سال نو جمعه 1 ژانویه یکشنبه 1 ژانویه و 
دوشنبه 2 ژانویه (روز اضافی)
روز ملی استرالیا سه شنبه 26 ژانویه پنجشنبه 26 ژانویه
روز کارگر دوشنبه 14 مارس دوشنبه 13 مارس
گود فرایدی (آدینه نیک) * جمعه 25 مارس جمعه 14 آوریل
شنبه پیش از یکشنبه عید پاک شنبه 26 مارس شنبه 15 آوریل
یکشنبه عید پاک یکشنبه 27 مارس یکشنبه 16 آوریل
دوشنبه عید پاک دوشنبه 28 مارس دوشنبه 17 آوریل
روز آنزاک ANZAC* دوشنبه 25 آوریل سه شنبه 25 آوریل
تولد ملکه دوشنبه 13 ژوئن دوشنبه 12 ژوئن
جمعه پیش از بازی نهایی لیگ فوتبال استرالیا (AFL) جمعه 30 سپتامبر جمعه 29 سپتامبر
روز ملبورن کاپ** سه شنبه 1 نوامبر سه شنبه 7 نوامبر
روز کریسمس * یکشنبه 25 دسامبر (تعطیلی عمومی اضافی – مشمول محدودیت در کسب و کار*) 
سه شنبه 277 دسامبر (مشمول محدودیت در کسب و کار نیست*)
دوشنبه 25 دسامبر
روز باکسینگ دوشنبه 26 دسامبر سه شنبه 26 دسامبر

** در سراسر ویکتوریا، مگر آنکه تعطیلات محلی دیگری توسط شوراهای مناطق غیر-شهری تعیین شده باشد.

توجه: کلیه تاریخ های تعطیلات عمومی در زمان نشر دقیق بوده، ولی ممکن است تابع تغییرات باشند.

*روزهای محدودیت کسب و کار

قوانین ویکتوریا هر ساله، دو و روز و نیم محدودیت در کسب و کار را تعیین می کند:

 • گود فرایدی (آدینه نیک)
 • روز کریسمس
 • بین ساعات 12:01 صبح و 1 بعدازظهر روز آنزاک.

در این روزهای خاص، تنها مغازه های معاف اجازه باز بودن دارند.

مغازه های معاف کدام می باشند؟

مغازه های معاف، کسب و کارهایی می باشند که ضوابط زیر را دارا هستند:

 • طی روز محدودیت کسب و کار، تعداد کارمندان استخدام شده در مغازه 20 نفر یا کمتر باشد؛ و
 • تعداد افراد استخدام شده توسط کسب و کار و نهادهای مرتبط آن در هیچ زمان طی هفت روز قبل از روز محدودیت تجارت، بیش از 100 نفر نباشد.

معافیت ها برای روزهای محدودیت کسب و کار

برخی از انواع کسب و کارها از روزهای محدودیت کسب و کار معاف هستند. این کسب و کارها می توانند در طول سال، در هر زمان باز باشند. انواع کسب و کارهای معاف عبارتند از:

 • داروخانه ها
 • پمپ بنزین ها
 • رستوران ها
 • کافه ها
 • فروشگاه های مواد غذایی حاضری
 • ارائه دهندگان خدمات
 • فروشگاه های کرایه دهنده لوازم (از جمله مغازه های ویدئویی)

132215 VITS خدمات مترجمی و ترجمه همزمان یا ارتباطات زبانی