Skip to content


Државни празници и работно време на продавниците

Ги наведува датумите на државните празници во Викторија за 2016 г.

 • Државни празници во Викторија во 2016 & 2017 г

Државни празници во Викторија во 2016 & 2017 г.

Празник 2016 г. 2017 г.
Нова Година Петок 1 јануари Недела 1 јануари и 
понеделник 2 јануари (дополнителен ден)
Ден на Австралија Вторник 26 јануари Четврток 26 јануари
Ден на трудот Понеделник 14 март Понеделник 13 март
Велипеток* Петок 25 март Петок 14 април
Велика сабота Сабота 26 март Сабота 15 април
Велигден Недела 27 март Недела 16 април
Понеделник по Велигден Понеделник 28 март Понеделник 17 април
Ден на борците АNZAC* Понеделник 25 април Вторник 25 април
Роденден на кралицата Понеделник 13 јуни Понеделник 12 јуни
Петок пред големото финале на Австралиската Фудбалска Лига (АФЛ) Петок 30 септември Петок 29 септември
Мелбурншки куп** Вторник 1 ноември Вторник 7 ноември
Божик* Недела 25 декември (дополнителен државен празник – продавниците не смеат да работат*) 
Вторник 27 декември (продавниците може да работат*)
Понеделник 25 декември
Денот по Божик Понеделник 26 декември Вторник 26 декември

**Важи за цела Викторија освен ако некоја од Општините што не припаѓаат кон Мелбурн назначила друг ден за локално празнување.

Напомена: Сите датуми на државните празници се точни во времето на објавувањето, ама може да бидат променети.

*Денови во кои продавниците не смеат да работат

Законот во Викторија наведува дека секоја година има два и пол дена во кои продавниците не работат:

 • Велипеток
 • Божик
 • Времето меѓу 12.01 ч. претпладне и 1 ч. попладне на Денот на борците ANZAC.

Во тие денови само одредени продавници смеат да отворат.

Продавници што се исклучени од правилото

Продавници што се исклучени од правилото се бизнисите што ги исполнуваат следните услови:

 • во продавницaта се вработени 20 или помалку лица во било кое време во текот на деновите кога продавниците не смеат да работат; и
 • бројот на лицата вработени во бизнисот и во неговите подружници не изнесува повеќе од 100 во било кое време во текот на 7 дена што непосредно му претходат на денот во кој продавниците не смеат да работат.

Исклучоци од законот за неработни денови

Одредени видови на бизниси се исклучени од било каква забрана за работење во текот на празниците. Следните продавници можат да бидат отворени секогаш кога сакаат во текот на целата година:

 • аптеки
 • бензински пумпи
 • ресторани
 • кафулиња
 • продавници за готова храна
 • даватели на услуги
 • продавници за изнајмување (вклучувајќи и видеотеки).

Преведувачка служба (Тranslating Interpreting Service) или Викториска служба за јазично поврзување (VITS Language Link) 132215