Skip to content


Victoria’daki Kıdem İzniyle ilgili sorularınızın cevapları

Bu sayfadaki konular

Kıdem izni nedir

Kıdem izni, bir işverene uzun süreli ve kesintisiz olarak hizmet vermelerinin karşılığı olarak çalışanlara verilen ücretli izin süresidir.

Bu izin hakkına göre, çalışanlar 15 yıl sonunda 13 hafta tam ücretli izne ayrılabilir. Çalışanların ayrıca, bundan sonraki kesintisiz çalıştıkları her 5 yıl için 4.3 haftalık izin alma hakları da vardır.

Çalışmaya 1 Ocak 2006 tarihinden sonra başlamış olan çalışanların 10 yıl sonunda 8.66 haftalık izin hakları vardır.

Çalışmaya 1 Ocak 2006’dan önce başlamış olan çalışanların aşamalı izin formülüne göre 15 yıldan daha önce kıdem izni almaya hakkı vardır.

Kıdem izniyle ilgili Victoria yasaları

Victoria’da kıdem izniyle ilgili konular 1992 Tarihli Kıdem İzni Yasası (Long Service Leave Act 1992 (LSL Act)) kapsamında düzenlenmektedir.

Kıdem izni kimler için geçerlidir

Victoria’daki çalışanların çoğunluğu Kıdem İzni Yasası (LSL) kapsamındadır.

Çalışan, işveren tarafından ücret veya karşılıkla bir işi yapmak üzere çalıştırılan kişi olarak tanımlanır. Stajyer veya çırak da bu kapsamdadır.

Tam zamanlı, yarı zamanlı, günlük ve mevsimlik çalışanların tümünün kıdem izni hakkı vardır.

Kıdem İzni Yasası, kıdem izniyle ilgili özel hükümleri olan federal iş sözleşmesi veya anlaşması kapsamındaki çalışanlar için geçerli değildir. Söz konusu iş sözleşmesi veya anlaşmasında kıdem izniyle ilgili herhangi bir hususun olmaması durumunda Kıdem İzni Yasası (LSL Act) geçerli olur.

Victoria Kıdem İzni Yasası’nın (LSL Act) geçerliliği veya federal bir iş sözleşmesi veya anlaşmasında bu hakkın tanınıp tanınmadığı kontrol edilmelidir. Bu konuda bilgi almak için Adil Çalışma Bilgi Hattı’nı (Fair Work Infoline) 13 13 94 numaradan arayabilirsiniz.

İstihdam süresinin sona ermesi

İstihdam süresinin 7. yıldan sonra işveren veya çalışan tarafından sona erdirilmesi durumunda çalışma süresiyle orantılı olarak hesaplanan hakların karşılığı ödenir.

Kıdem izni ödemesi nasıl hesaplanır

Çalışılan toplam hafta sayısı 60’a bölündükten sonra çıkan sonuç, iznin alındığı sırada veya çalışanın işten ayrıldığı sırada verilen normal haftalık ücretle çarpılır.

Çalışanların çalıştıkları sürelerin haftalık olarak değişmesi veya çalışılan sürenin son 12 ay içinde değişmiş olması durumunda, çalışanın kıdem izni hesaplamasında kullanılacak olan sürenin (saat) son 12 ay için veya son 5 yıl için ortalaması alınır. Saatin daha fazla çıktığı süre esas alınır. Ödeme, normal sürede en son geçerli olan saat ücretine göre yapılacaktır.

Çalışanın komisyon veya ikramiye alarak çalıştığı durumlar gibi normal ücretin uygulanmadığı durumlarda, son 12 ayda veya 5 yılda kazanılan ortalama haftalık ücret kullanılır. Ortalamanın daha yüksek çıktığı süre esas alınır.

Kıdem izni hakkı nedir

Kıdem izni, çalışanların çalıştığı her 60 hafta karşılığında hakları olan bir haftalık izin süresidir. Bu da yılda yaklaşık olarak 0,866 haftaya karşılık gelir.

Kıdem izni ne zaman ve nasıl alınır

Kıdem İzni Yasasına göre, çalışanların izin alma hakkı vardır. İznin başlayacağı tarihe, çalışan ve işveren tarafından birlikte karar verilmelidir.

İzin süresi en fazla 3 döneme bölünebilir.

Kıdem izninin karşılığı, izne ayrılmak yerine ‘nakit' olarak alınabilir mi

Hayır. Çalışanlar kıdem iznini ‘nakde çeviremezler’. Kıdem İzni Yasasına göre, çalışanın işten izin alması yerine ödeme yapılması veya ödemenin kabul edilmesi suçtur. Bu durum, çalışanın işten ayrılması durumunda geçerli değildir.

İzinde geçirilen süre, kıdem izni hesaplaması sırasında kesintisiz istihdam süresine dahil edilir mi

Ücretsiz annelik-babalık izni hariç olmak üzere ücretli ve ücretsiz izinlerin çoğu istihdam süresi olarak kabul edilir.

Hastalık izninde veya WorkCover izninde geçirilen süre, kıdem izni hesaplaması sırasında kesintisiz istihdam süresine dahil edilir mi

Herhangi bir yılda hastalık veya yaralanma nedeniyle işe gidilmeyen süre, 48 haftadan fazla olmamak kaydıyla, istihdam süresine dahil olur. Bu nedenle, 48 haftadan daha uzun bir süre işe gidilmemesi istihdam süresine dahil olmaz. Hastalık veya yaralanma nedeniyle alınan izinler, ücretli veya ücretsiz izin olabilir ve WorkCover iznini de kapsar.

Resmi tatiller kıdem iznini nasıl etkiler

İzin süresine denk gelen resmi tatiller izin süresine eklenir. Bu metod, yıllık izin süresine denk gelen resmi tatillerin ele alınma şekliyle aynıdır.

Kıdem izninde olan birisi, kıdem izni sırasında bir yerde çalışabilir mi

Hayır. Kıdem izni sırasında çalışmak veya kıdem izninde olan birini çalıştırmak suçtur.

Çalışanlar kıdem izinlerini önceden alabilir mi

Kıdem izni süresi, ilgili tarafların anlaşmasına bağlı olarak önceden verilebilir.

İşverenler LSL (kıdem izni) belgelerini ne kadar süreyle saklamalıdır

İşverenler, çalışanların kıdem izni belgelerini istihdam sona erdikten sonra yedi yıl süreyle saklamalıdır. İşletmeler ve Yenilikler Bakanlığı (Department of Business and Innovation) tarafından belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır. Bu formun örneğine www.workforce.vic.gov.au inden ulaşılabilir. İşverenin bu belgeleri saklamaması, suç sayılabilir ve Sulh ve Ceza Mahkemesi tarafından ceza verilmesiyle sonuçlanabilir.

Çalışanlar, şirketin tasfiye edilmesi durumunda hakları olan kıdem izinlerini talep edebilir mi

İşletmenin tasfiye edilmesi durumunda, çalışanın işletmenin varlıklarından alacaklı sıfatıyla tasfiye memuruyla hemen görüşmesi gerekmektedir. Bu varlıkların çalışanın kıdem izni hakkını karşılayamaması durumunda, federal hükümetin öngördüğü program uygulanabilir. Bir çalışanın, çalışanın tasfiyesi nedeniyle işten çıkarılması durumunda Genel Çalışan Hakları ve İşsizlik Programı (General Employee Entitlements and Redundancy Scheme (GEERS)) kapsamında hak ödemesi yapılabilir. Bu programla ilgili ayrıntılı bilgi almak için GEERS danışma hattını 1300 135 040 numaralı telefondan arayabilirsiniz.

Bir çalışanın kıdem izni alacağı varsa ve bu borç işveren tarafından ödenmezse ne olur

Eski bir çalışan, Kıdem İzni Yasasının ihlal edildiği iddiasıyla Workforce Victoria’ya şikayette bulunabilir. Workforce Victoria, şikayetlerle ilgili incelemeleri yapabilir ve ödenmemiş izin haklarının geri alınması için gerekli önlemleri alır. Departman aynı zamanda Kıdem İzni Yasası’nın ihlaliyle ilgili soruşturma da yürütebilir.

Çalışanlar Kıdem İzni Yasasına göre ödenmesi gereken paranın iadesini Sulh Ceza Mahkemesi’nden talep edebilir. Ancak, dava süreci çalışanın izin hakkının ortaya çıktığı tarih itibariyle altı yıl içinde başlamalıdır.

Çalışanların kıdem izni ödemesini almak için işten ayrıldıktan sonra ne kadar beklemesi gerekir

Kıdem İzni hakkı, son çalışma tarihinde çalışana tam olarak ödenecektir. İşverenin ödemeyi tam olarak yapamaması, suç sayılır ve Sulh ve Ceza Mahkemesi tarafından ceza verilmesiyle sonuçlanır.